Sådan forløber dit køb af et rækkehus i Snedkerhaven

 • Et rækkehus kan reserveres ved, at du udfylder og underskriver en reservationsblanket på det valgte, ledige rækkehus.
 • Reservation er gældende, når sælger har bekræftet den.
 • Fortrydelsesfristen udløber 6 hverdage efter sælger har underskrevet købsaftalen.
 • Udbetalingen på kr. 25.000 skal indbetales senest 6 hverdage efter den betingede købsaftale er underskrevet af både køber og sælger.
 • Senest 7 dage efter underskrift af købsaftalen skal der stilles bankgaranti for restkøbesummen, alternativt kan beløbet deponeres.
 • Du får via tilvalgskontrakten mulighed for at sætte dit eget præg på din bolig. Du kan bl.a. ændre på køkkener, gulve og hårde hvidevarer
 • Tilvalgsmuligheder kan ses i vores showroom, Grønttorvet 6, 2500 Valby
 • Den tidligere stillede bankgaranti skal forhøjes med tilvalgsbeløbet – alternativt kan tilvalgsbeløbet deponeres.
 • Du vil i løbet af byggeprocessen blive inviteret til en ”køber eftermiddag/aften”, hvor sælger vil fortælle om byggeriet og du kan møde dine nye naboer.
 • 2-3 uger inden du skal overtage din bolig – vil du og din byggesagkyndige blive inviteret til en gennemgang af boligen.
 • I forbindelse med du overtager din bolig og får nøglen – erstattes din bankgaranti af betaling af restkøbesummen.